Dominik Skupiński jest specjalistą diagnostyki obrazowej i radiologii. W ST-Medical zajmuje się głównie badaniami USG przy użyciu jednego z najnowocześniejszych aparatów ultrasonograficznych PHILIPS AFFINITI. Prosimy o rejestrowanie się pod numerem telefonu 531-50-90-90.

Dominik Skupiński USG
Lek. med. Dominik Skupiniski
USG Philips Affiniti
Ultrasonograf PHILIPS AFFINITI

Studia na Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) w Szczecinie ukończył w 2005 roku. W latach 2005–2006 odbył staż dyplomowy w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. W latach 2007–2008 zdobywał specjalizację z medycyny rodzinnej (opieka internistyczna i pediatryczna) z doświadczeniem z zakresu medycyny paliatywnej. Następnie, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM im. Marii Curie-Skłodowskiej (usytuowanym przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie) rozpoczął specjalizację z diagnostyki obrazowej i radiologii – rezydentura w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej. Egzamin specjalizacyjny zaliczył w 2014 roku. Najważniejszą dziedziną, którą zajmuje się dr Dominik Skupiński jest diagnostyka schorzeń układu ruchu przy pomocy metod wykorzystujących obrazowanie USG, RTG, TK, MR, PET. Do jego zainteresowań zawodowych należy również ogólna diagnostyka ultrasonograficzna chorób człowieka, w tym diagnostyka dorosłych w radiologii klasycznej, ultrasonografii, tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym oraz diagnostyka ultrasonograficzna układu mięśniowo-szkieletowego. Dominik Skupiński ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, m.in. przez udział w różnorodnych specjalistycznych szkoleniach i konferencjach, których tematyka dotyczy głównie problemów związanych z diagnostyką narządów ruchu oraz zagadnień dotyczących medycyny rodzinnej i paliatywnej. Ponadto Dominik Skupiński jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
W opinii profesjonalistów jest świetnym fachowcem. Chwalą go również pacjenci:
„Jest cudownym, ciepłym i umiejącym słuchać pacjenta lekarzem. Potrafi doradzić i pomóc.”
„Lekarz z powołaniem. Zawsze potrafi postawić właściwą diagnozę.”
„Ma ogromną wiedzę.”
„Jest najlepszym lekarzem na świecie :)”