Program profilaktyki wad postawy

Projekt
WZOROWA POSTAWA

Dbanie o zdrowie dzieci jest jednym z najważniejszych zadań rodzica, ale również szkoły oraz całego systemu ochrony zdrowia! Wychodząc naprzeciw temu problemowi Miasto Szczecin oraz ST-Medical, jako realizator, wprowadzają PROGRAM PROFILAKTYKI WAD POSTAWY, który trafi do wszystkich dzieci uczęszczających do klas pierwszych szczecińskich szkół podstawowych.

Program w całości finansowany jest
ze środków Miasta Szczecin!!!

Logo Urzędu Miasta Szczecin Logo projektu profilaktyki wad rozwoju